Årsmöte

Guldhedsvän!

Välkommen till Föreningen Bevara Guldhedens årsmöte, onsdagen den 23 mars 2011 klockan 19 på Guldhedsgården, Daniel Petterssons gata 6.

Vi träffas för att samla inspiration och kraft till den fortsatta kampen för att bevara vår boendemiljö i Guldheden och närliggande områden.

Förutom sedvanliga ärenden, kommer vi att diskutera aktuella byggnadsplaner, våra möjligheter på det juridiska planet, inför kommande detaljplaner mm.

Varmt välkommen!
Föreningen Bevara Guldheden
Styrelsen