Bordlagt

Enligt uppgift har Byggnadsnämnden vid sitt sammanträde 31 maj bordlagt ärendet om Guldhedsdalen. Det kommer att tas upp vid sammanträdet den 21 juni.