Diskussionsafton

DEBATT om BOENDE, HÄLSA och MILJÖ
Vad händer när en befintlig stadsdel förtätas?

Guldhedsbibliotekets Vänner anordnar i samarbete med Föreningen Bevara Guldheden och
Intresseföreningen Rädda Mossen
Diskussionsafton på Guldhedsbiblioteket
tisdagen den 3 maj 2011 klockan 19

Varmt välkommen!

Till Guldhedsbibliotekets Vänners webbplats