FöRENINGEN BEVARA GULDHEDEN

Vi säger nej till all förtätning av bebyggelsen på Guldheden, för att