BEVARA GULDHEDEN, SAMVERKAN

Föreningen Bevara Guldheden har påbörjat ett samarbete med andra organisationer med samma inriktning. Det sker under namnet Grön samverkan Göteborg.
Den 26 mars hölls ett gemensamt opinionsmöte på Gamla Hovrätten.
Den 27 augusti hålls ett politikermöte inför valet.
Älvsborgs EgnahemsFörening och Föreningen Rädda Skansberget.

Bevara Lundby Kyrkby
Rädda Godhemsberget
Rädda Mossen
Rädda Sjöbergen
Nätverket Bevara Gråbergets Grönområden
Nätverket Näckrosen
Trädplan Göteborg, m.f

Bakgrunden till vår samverkan är att det är lätt för politikerna att köra över lokala opinioner, men om vi sluter oss samman, kan vi bli en effektiv påtryckningsgrupp.