BEVARA GULDHEDEN, OM OSS

År 1999 bildades Nätverket för Norra Guldheden. Syftet med Nätverket var främst att samarbeta mot onödiga renoveringar inom Norra Guldheden. I samband med att nybyggnadsplanerna presenterades under våren 2004, startades ett samarbete mellan representanter för Nätverket och berörda utanför Norra Guldheden. Detta samarbete sker numera inom ramen för Bevara Guldheden.

Föreningen Bevara Guldheden:

Styrelse

Ordförande:

Eva Plenk

Övriga styrelsemedlemmar:

Dag Beskow
Eva Knudsen
Anne-Charlotte Pettersson
Sture Sturemyr

Adjungerade i styrelsen:
Maria Carlsson
Eva Manheimer

Styrelsen kan nås via epost;
bevaraguldheden@hotmail.com

Vårt bankgiro är 5870-6664

Våra stadgar

Protokoll från vårt årsmöte 2017-03-23

protokoll från vårt årsmöte 2016-03-31

Protokoll från vårt årsmöte 2015-04-23

Protokoll från vårt årsmöte 2014-03-19

Protokoll från vårt årsmöte 2013-03-19

Protokoll från vårt årsmöte 2012-03-27

Protokoll från vårt årsmöte 2011-03-23

Protokoll från vårt årsmöte 2010-03-23

Protokoll från vårt årsmöte 2009-03-12

Protokoll från vårt årsmöte 2008-03-12

Protokoll från vårt årsmöte 2007-03-21

Protokoll från vårt årsmöte 2006-03-16

Protokoll från vårt årsmöte 2005-03-17