Förtätning utan slut

  • Inga garantier
    Det finns ingen politiker som kan ge garantier att en förtätning skall vara den sista. Tidigare långsiktiga bevarandeplaner har man brutit mot. Snarare är det så att en förtätning leder till nästa.