Exemplen förskräcker

  • Nybygget Dr Allards gata/ Dr Liborius gata
    Om man vill se ett riktigt skräckexempel på vad förtätning innebär, kan man studera detta hus. Det strider mot nästan alla de goda tankar, som var ledande när Södra Guldheden skapades.