Alternativ finns

  • Givetvis är det viktigt att det finns en rimlig balans på bostadsmarknaden och att medborgarnas grundlagsskyddade rätt till bostäder kan tillgodoses, men detta får inte innebära att befintliga områden offras. Om man måste lösa bostadsbristen genom att skapa nya bostäder i de centrala stadsdelarna föreslår vi istället att man inriktar sig på att i första hand bebygga rivningstomter, sanera den utbredda industrislummen i Göteborg och ersätta den med bostäder samt att avkontorisera inom centrum.