Guldhedstorget

2016-11-15 Mark- och miljööverdomstolen ger inget prövningstillstånd
Här är deras dom

2016-05-16 Eva BjörkanderMannheimers överklagande överklagande till Mark- och miljödomstolen
Här är Evas överklagande.

2016-05-16 Vårt överklagande till Mark- och miljödomstolen
Här är vårt överklagande.

2016-01-05 Vårt överklagande till Länsstyrelsen
Här är vårt överklagande.

2015-12-27 Besvärshänvisning
Här är Stadsbyggnadskontorets besvärshänvisning.

Föreningens besvär visas här inom kort.

2015-09-22 Vårt yttrande
Här är vårt yttrande.

2015-08-20 Granskning pågår, yttranden senast 22 september
Stadsbyggnadskontoret har bland annat genomfört sammanställning av yttranden i en samrådsredogörelse, där det framgår att framförallt Länsstyrelsen och Kulturnämnden, samt många boenden var var negativa till förslaget. Därefter har förslaget ändrats bland annat så att byggnaden minskats med en våning.
Det är viktigt att så många som möjligt yttrar sig över det nya förslaget och framhåller att detta inte heller är acceptabelt.

Dokumentation finns på Bygga & Bo

2014-06-10 Rapport från trädexpert
Hartills Trädexpert har gjort en mycket intressant besiktning av de tre ekarna söder om huset i Olssons trädgård. Se deras rapport.

2014-05-14 Samråd påbörjas

Sista chansen att stoppa höghuset vid Olssons trädgård:
Besök Öppet hus på Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20, tisdag 20 maj kl 18 - 20.
Sänd dina synpunkter till:
Byggnadsnämnden
Box 2554
403 17 Göteborg
senast 23 juni.

Se närmare information på SBK:s  webbplats

Här är vårt preliminära yttrande.

2014-04-29 Eventuellt tas beslut om samråd i Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden har på sin dagordning för mötet den 29 april 2014 ett ärende om att genomföra samråd för studentbostäder i ett tiovåningshus vid Guldhedstorget, intill Olssonns trädgård.

Läs Stadsbyggnadskontorets planbeskrivning

Se vårt flygblad

2013-05-27 Markanvisning godkänd
Enligt  snabbprotokollet , § 151, har nämnden godkänt markanvisningen för studentbostäder. Det skedde dock efter votering med siffrorna 5 - 4, vilket var något oväntat.
Se även yttrande i bilaga till protokollet från S,V och MP.

2013-04-29 Ärendet bordlagt
Enligt uppgift har Fastighetsnämnden beslutat att bordlägga ärendet till nästa möte (27 maj).
Detta är ingen garanti för någonting, men det ger framförallt dem, som ännu inte hört av sig, möjlighet att framföra sina synpunkter.

2013-04-19
Fastighetsnämnden har på sin dagordning för mötet den 29 april 2013 ett ärende om markanvisning för studentbostäder vid Guldhedstorget, intill Olssons trädgård.

På Göteborgs stads webbplats finns tjänsteutlåtandet, som nämnden skall ta ställning till.

Olssons trädgård

Det tilltänkta exploateringsområdet ligger alldeles
intill en av Guldhedens vackraste pärlor: Olssons trädgård.

Vi måste protestera

Det finns många och starka skäl till att exploateringen inte borde bli av och Föreningen Bevara Guldheden kommer på olika sätt att framföra dessa.

Men det räcker oftast inte....Det är vår erfarenhet att det är lättast att stoppa ett projekt i ett tidigt stadium, så det är bråttom.

Därför måste så många som möjligt framföra sina protester direkt till sina partirepresentanter i Fastighetsnämnden via mejl, brev eller telefonsamtal (allra bäst). Det är viktigt att protesterna kommer fram i god tid före mötet den 29 april.

Telefonnummer och adresser till nämndledamöterna och deras ersättare finns på Göteborgs stads webbplats och kan nås på denna länk. eller nedan.

Ulf Kamne ordförande (MP)  0708-114126  ulf.kamne@fastighet.goteborg.se

Martin Wannholt (M) 1:e vice ordförande  Mobil: Mobilnr: 0702-387861  martin.wannholt@stadshuset.goteborg.se

Jahja Zeqiraj (S) 2:e vice ordförande  Rimfrostgatan 41, 418 40 Göteborg  Mobil: 0722-19 14 54  jahja.zeqiraj@fastighet.goteborg.se 

Inger Blixt (S) Gålebergsvägen 42 430 80 Asperö 031-971838 Mobil: 0736-664051 inger.blixt@fastighet.goteborg.se

Magnus Nylander (M) Skärvstensvägen 10, 421 51 Torslanda 031-16 37 57 Mobil 0707-744215 magnus.nylander@fastighet.goteborg.se

Anders Åkvist (Vägv) Grönstensvägen 5 412 70 Göteborg 0703-61 60 06 anders.akvist@fastighet.goteborg.se

Mats Karlsson (S) Gelbgjutaregatan 27 415 06 Göteborg Mobil: 0707-241997 mats.karlsson@fastighet.goteborg.se

Margot Perlitz Ottosson (V) Studiegången 17 416 81 Göteborg 031-843288 Mobil: 0707-487121 margot.ottosson@fastighet.goteborg.se

Kristina Bergman Alme (FP) kristina.bergman.alme@fastighet.goteborg.se

Ersättare

Anna Skarsjö (S) Stuartsgatan 6 412 60 Göteborg anna.skarsjo@fastighet.goteborg.se

Axel Josefson (M) Landsvägsgatan 38 413 04 Göteborg 031-775 70 20 Mobil: 0703-873307 axel.josefson@fastighet.goteborg.se

Elisabeth Undén (MP) Pennygången 63 414 82 Göteborg Mobil: 0707-332709 elisabeth.unden@gmail.com

Birgitta Gunér (M) Carl Gunérs Backe 9 436 40 Askim birgitta.guner@fastighet.goteborg.se

Gunnar Ekeroth (MP) Vaktmästaregatan 12 413 18 Göteborg Mobil: 0706-111877 gunnar.ekeroth@fastighet.goteborg.se

Pär Ekström (Fp) Styrmansgatan 16 A 414 58 Göteborg Mobil: 0733-989576 par.ekstrom@fastighet.goteborg.se