Programförslag om förtätning av Södra Guldheden

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett program med avsikt att finna lämpliga områden för förtätning inom Södra Guldheden. Programmet är prydligt och välgjort, samt innehåller många vackra ord om betydelsen av grönområden, livskvalitet för de boende, samt av ljus och fri rymd.
Tyvärr har man inte beaktat dessa aspekter, utan föreslår omfattande bebyggelse på ett flertal platser i Södra Guldheden, Mossen och Landala Egnahem, bland annat i Dalen, ett av Guldhedens (och Göteborgs) mest skyddsvärda grönområden.

Den senaste händelseutvecklingen:

En samrådsredogörelsehar upprättats av Stadsbyggnadskontoret, daterad 2006-04-26 med diarienr 758/04. Den presenterades för Byggnadsnämnden den 2 maj 2006, behandlades och bordlades vid sammanträdet 13 juni. Därefter togs ärendet återigen upp vid möte 22 augusti, varvid beslöts om återremittering till Stadsbyggnadskontoret för att upprätta detaljplaner för förskolor, samt att bordlägga ärendet för övrigt.
Stadsbyggnadskontorets programhandlingar

Detta betyder inte att faran är över. Tvärtom är det så att ärendet kan förväntas dyka upp igen i ännu värre form!

Föreningens yttrande

Här kan Du läsa Föreningen Bevara Guldhedens yttrande.