Sahlgrenska och Medicinareberget

2013-06-20 Program för Sahlgrenska och Medicinareberget
Byggnadsnämnden beslöt vid sitt sammanträde 20 juni att genomföra samråd om ett program för en omfattande exploatering av stora delar av Guldheden, Annedal och Änggården.

Yttranden skall vara inlämnade senast 22 oktober. Det är angeläget att så många som möjligt lämnar sina synpunkter.

Se gärna vårt preliminära yttrande. Det är fritt att kopiera.