Ett sätt att rädda grönområdet Dalen är att hitta skyddsvärda arter!

Därför är vi tacksamma om ni som observerar intressanta djur- och växtarter i Dalen kunde rapportera det till oss i Föreningen. När det gäller fåglar kan det vara bra att passa på att försöka göra observationer före lövsprickningen. Längs bäcken har groddjur tidigare observerats, och vi är tacksamma om ni vill hjälpa oss att identifiera vilka arter det kan röra sig om. Hör av er om ni under våren observerar grodor, paddor eller salamandrar (även om ni inte vet vilken art det rör sig om). Dokumentera gärna era fynd med foton och ljudupptagning av exempelvis fågelsång och grodläten! Mobiltelefon duger oftast. Ett reviderat förslag om byggnation i Dalen förväntas komma i maj så det brådskar!

Inventeringar på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret

Naturcentrum AB har på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret genomfört inventering av Mindre Hackspett i Dalen. Deras arbete har resulterat i två rapporter

Inventering av mindre hackspett i Guldhedsdalen 2011

Inventering av biotoper för mindre hackspett kring Guldhedsdalen 2011, 2012-01-23