Detaljplan för bostäder vid Syster Estrids gata

2014-10-24 Se vårt  yttrande

2014-10-10 Ärendet rullar vidare. Stadsbyggnadskontoret föreslår bara mindre ändringar i planerna.  (Se samrådsredogörelsen)
Den som vill lämna synpunkter kan göra detta senast 28 oktober. Detta är nödvändigt för att senare kunna överklaga detaljplanen.

2014-03-18 Samråds- och informationsmöte äger rum 18:e mars kl 18 på Guldhedsskolan


Planen finns tillgänglig på  SBK:s hemsida . Projektet är betydligt mer omfattande än "ett par våningar ovanpå garaget".
Synpunkter lämnas senast 2014-04-15