BEVARA GULDHEDEN

Om tillräckligt många människor i området engagerar sig mot utbyggnadsplanerna, kan de stoppas.

Alla grundläggande principer och normer talar för att förtätningen inte kan komma till stånd. Men eftersom det finns ekonomiska och politiska intressen för en förtätning, vill man trixa igenom en sådan om det är möjligt. Men vi vet också att politikerna oftast backar om dom känner marken bränna under fötterna. Därför gäller det att skapa en opinion, som sätter tryck på politikerna.

Skriv eller ring till Byggnadsnämndens ledamöter

  • Vi kan förhala beslutsprocessen genom besvär och överklaganden – när marknaden är i jämvikt minskar förtätningsintresset

  • Våra kommande kampanjer mot förtätningspolitiken:

    Vill Du medverka i våra kampanjer - hör av Dig via e-post!

  • Bli medlem i Föreningen Bevara Guldheden! (Skicka in Ditt namn,adress och telefonnummer till bevaraguldheden@hotmail.com). Vi håller på att bygga upp en organisation för att i första hand skapa ett tryck på de politiska partierna och i andra hand tillsammans med andra organisationer med samma inriktning skapa ett nytt kommunalt parti, som tar ansvar för boendemiljön.

  • Skriv insändare i Göteborgsposten

  • Skriv insändare i Metro

  • Lämna synpunkter och material till vår webbplats

  • Lämna ekonomiskt bidrag till vår verksamhet, bankgiro 5870-6664