BEVARA GULDHEDEN, DEBATT OCH FORSKNING

2014-03-19 Gröna områden bra för hälsan
Sveriges Radio P1

2014-01-29 Förtätning dödar och kostar
Royal Institute of British Architects

2013-07-02 Njut av naturen och bli fri från stress samtidigt
Aktuellt om Vetenskap och Hälsa

2013-04-27 Stockholm i brytningstid
Axess Magasin

2013-04-13 Green Spaces May Boost Wellbeing for City Dwellers
ScienceDaily

2013-03-31 Parken offer när staden förtätas
Göran Bengtsson professor i ekologi vid Lunds universitet

2013-02-08 Debattartikel i GP
Birgit Vollbrecht
Intresseföreningen Rädda Mossen

2012-03-24 Bopriser ökar med grönskan
Dagens Nyheter

2012-03-20 Global Garden Report_2012
Kairos Future