BEVARA GULDHEDEN, LÄNKAR

Göteborgs Stad nämndhandlingar

Brf Norra Guldheden Nr 1

Intresseföreningen Rädda Mossen

Änggårdskolonins hemsida

Älvsborgs EgnahemsFörening

Föreningen Rädda Skansberget!

God bebyggd miljö ur Sveriges miljömål

Stadsbyggnadkontorets webbplats