FÖRENINGEN VILAR

Årsmötet beslöt 23 mars 2017 att verksamheten skall vila tills vidare eller i högst två år.
Därefter tas frågan om föreningens verksamhet och organisation upp på nytt.

Styrelsen kan nås via epost;
bevaraguldheden@hotmail.com
men räkna inte med snabbt svar.

Styrelsens kontaktperson Eva Plenk, kan nås på telefon 0733 50 07 96