Föreningen Bevara Guldheden
AKTUELLT2017-03-23
Föreningen vilande
2017-03-23
Årsmöte
Torsdag 23 mars
KL 19
Föreningenslokalen Reutersgatan


2016-11-15
Olssons Trädgård
Inget prövningstillstånd


2016-06-19
Anslag om Dr Bex och Dr Westrings gator


2016-06-01
Olssons Trädgård
Eva BjörkanderMannheimers överklagande


2016-05-16
Olssons Trädgård
Vårt överklagande till Mark- och Miljödomstolen


2016-05-08
Dr Bex och Dr Westrings gator
Referensgrupp


2016-03-31
Årsmöte
Torsdag 31 mars
KL 19
Föreningenslokalen Reutersgatan


2016-01-05
Olssons Trädgård
Vårt överklagande


2015-12-27
Olssons Trädgård
Besvärshänvisning


2015-08-20
Olssons Trädgård
Granskning pågår, yttranden senast 22 september


2015-04-23
Årsmöte
Torsdag 23 april
KL 19
Föreningenslokalen Reutersgatan


2014-10-10
Syster Estrids gata
Granskning efter samråd

Lämna synpunkter senast 28:e oktober

2014-08-27
Grå eller grön stad, Valdebatt
Götahof
Bellmansgatan 9
kl 18-21


2014-08-12
Dr Bex och Dr Westrings gator
Beslut om detaljplan
för förskola och bostäder


2014-06-10
Olssons Trädgård
Trädexpert har undersökt ekarna


2014-05-14
Olssons Trädgård
Samråd börjar


2014-04-29
Olssons Trädgård
vid Guldhedstorget
Byggnadsnämnden behandlar frågan om samråd


2014-04-29
Göteborgs Första Medborgarstämma
Uppföljningsmöte
Stadsmuséet kl 18.
Prioriteringar


2014-03-26
Kvällsseminarium
Gamla Hovrätten
Olof Wijksgatan 4
angående förtätning


2014-03-23
Göteborgs Första Medborgarstämma
Götabergsskolan
Molinsgatan 6 kl 9.30
angående förtätning


2017-03-23
FÖRENINGEN VILANDE

2014-03-19
ÅRSMÖTE

Onsdag 19 mars kl 19.00
Guldhedsgården

2014-03-18
Syster Estrids gata
Samråds- och informationsmöte kl 18 på
Guldhedsskolan


2013-12-17
Dr Allards gata
Mossens sluttning
Detaljplanen
godkänd


2013-09-18
Dr Allards gata
Mossens sluttning
Nytt yttrande
senast 15 oktober


2013-06-20
Änggården - Program för Sahlgrenska och Medicinareberget
Yttrande
senast 22 oktober


2013-05-27
Studentbostäder
vid
Guldhedstorget
Markanvisning godkänd av
Fastighetsnämnden


2013-05-14
Politikermöte
om hotade områden


2013-05-07
Info-promenad
i hembygden


2013-04-29
Studentbostäder
vid
Guldhedstorget
Ärendet bordlagt i
Fastighetsnämnden


2013-04-19
Studentbostäder
vid
Guldhedstorget


2013-04-02
Egnahemsvägen
Inget prövningsstillstånd
i Mark- och
miljööverdomstolen


2013-03-19
Årsmöte
Tisdag 19 mars
KL 19
Guldhedskyrkan


2013-02-27
Dr Allards gata
Mossens sluttning
Yttrande


2013-02-26
Opinionsmöte i
Guldhedsbiblioteket
kl 19.15 ang.
Dr Allards gata
Mossens sluttning


2013-01-27
Egnahemsvägen
Överklagande av
domen i Mark- och
miljödomstolen


2013-01-23
Dr Allards gata
Mossens sluttning
Samråd

2013-01-14
Egnahemsvägen
Dom i Mark- och
miljödomstolen


2012-12-18
Dr Allards gata
Mossens sluttning
Beslut om samråd

2012-10-17
Program för
Chalmers, Mossen
och Landala
Samråd

2012-03-27
Årsmöte
Tisdag 27 mars
KL 19
Guldhedskyrkan


2012-03-26
Växter och djur i Dalen
Hjälp till med
inventering


2011-11-21
Dr Allards gata
Mossens sluttning
Markanvisning

2011-10-08
Egnahemsvägen
Hjälp med överklagande


2011-09-22
Egnahemsvägen
Länsstyrelsen avslår överklagande


2011-06-21
Byggnadsnämnden
återremitterar
ärendet om Dalen
till SBK


2011-05-31
Dalen i
Byggnadsnämnden
Tisdag 31 maj


2011-05-03
Diskussionsafton
Tisdag 3 maj
KL 19
Guldhedsbiblioteket


2011-03-23
Årsmöte
Onsdag 23 mars
KL 19
Guldhedsgården


2011-01-25
Egnahemsvägen
Sista dag för
överklagande


2010-12-14
Egnahemsvägen
Detaljplanen godkänd av
Byggnadsnämnden


2010-08-11
Egnahemsvägen
Utställning


2010-06-22
Egnahemsvägen
Beslut om utställning


2010-05-26
Politikerträff
i Guldhedskyrkan

2010-03-30
Dr Forselius Backe
Läget Våren 2010

ÅRSMÖTE
Tisdag 23 mars kl 19.00
Guldhedsgården

2010-03-18
Dalen
Detaljplanen försenad


2010-03-04
Egnahemsvägen
Läget just nu


2009-12-15
Syster Ainas gata
Detaljplanen antagen


2009-11-01
Dr Forselius backe
Aktuellt för beslut i Byggnadsnämnden


2009-10-10
Syster Ainas gata
Förslag till detaljplan


2009-10-06
Dalen
Förslag till detaljplan


2009-09-02
Egnahemsvägen
Förslag till detaljplan


2009-06-17
Raketgatan
Planarbetet avbryts


2009-05-24
Nationalparksdagen
Manifestation på Dr Fries Torg

2009-05-20
Utställning av detaljplan Åkerviolen


2009-05-10
Utställning av detaljplan Dr Forselius Backe


2009-04-15
Förskolan vid S Viktoriagatan, beslut i BN


ÅRSMÖTE
Torsdag 12 mars kl 19.00
Guldhedsgården

2009-02-02
Förskola vid Syster Ainas Gata
2009-01-24
Nuläget vad gäller Dr Forselius Backe
2009-01-18
Vårt yttrande om Åkerviolen
2009-01-15
Flera yttranden om förskolan vid S Viktoriagatan
2008-12-14
Norra Guldheden diskuteras i Byggnadsnämnden vid mötet 2008-12-16
2008-12-14
Mikrobiologen återigen uppe i Byggnadsnämnden vid mötet 2008-12-16
2008-10-14
Förskola i lekplatsen vid Södra Viktoriagatan
2009-01-05
Bostäder kan få nytt läge på Guldheden
2008-12-14
Norra Guldheden diskuteras i Byggnadsnämnden vid mötet 2008-12-16
2008-12-14
Mikrobiologen återigen uppe i Byggnadsnämnden vid mötet 2008-12-16
2008-10-14
Förskola i lekplatsen vid Södra Viktoriagatan