Politikerträff i Guldhedskyrkan

Diskussion om Guldhedens framtid

FÖRTÄTNING I BOSTADSNÄRA NATUR – EFFEKTER PÅ TRIVSEL OCH HÄLSA

Med anledning av det stundande valet anordnade Föreningen Bevara Guldheden i samarbete med Intresseföreningen Rädda Mossen onsdagen den 26 maj klockan 18.30 - 21.15, en diskussion mellan politiker och medborgare boende i Guldheden och dess närområden.

Till mötet hade i första hand ledamöter och ersättare i Byggnadsnämnden inbjudits, men då ingen förutom Martin Hellström kunde komma, inbjöds andra politiker via respektive partis gruppledare.

Till mötet kom fyra politiker:

  • Mats Brännström (C)
  • Robert Hammarstrand (S)
  • Martin Hellström (KD)
  • Kjell Björkqvist (FP)
Från Guldheden med omnejd kom cirka 60 mötesdeltagare.

Diskussionen leddes av Dag Beskow från Föreningen Bevara Guldheden.

Mötet inleddes med en lägesbeskrivning av olika planområden i Guldheden och närliggande stadsdelar. Därefter diskuterades möjligheter till bättre samarbetsformer mellan politiker och de boende, samt olika vägar för en bättre stadsutveckling. Mötet genomfördes i en god och konstruktiv anda. Önskemål framfördes om ytterligare ett liknande möte inför valet.

Det framfördes många intressanta fakta och kloka åsikter från såväl politiker som övriga mötesdeltagare, men kanske gav Eva Mannheimer den bästa sammanfattningen i sitt slutanförande:

"Jag har ingen fråga till politikerna, snarare en reflektion över den stora diskrepansen mellan det som står på spel - Guldheden, både norra och södra, som en kulturhistorisk helhet med anor, som unik stadsdel med bevarade naturområden - och politikernas ofta kortsiktiga intressen och bristande kunskaper. Att låta Guldheden bli en bricka i ett inbördes politiskt spel om vem som t.ex. kan locka mest ungdomsröster genom att utlova flest centrala bostäder åt dem vore fatalt och en skandal.

Förtätning är dagens modeord, men risken är att det snarare kommer att bli en förkvävning om inte ansvariga beslutsfattare använder sin hjärna, tänker minst tre varv till, tänker ut lösningar som inte inkräktar på stadens, och i vårt fall Guldhedens gröna oaser.

Det måste finnas andra lösningar - bara under detta möte har det tack vare diskussionen kommit fram andra förslag, också från er politiker. T.ex förslaget från centerns representant här, Mats Brännström, om att flytta Stena Line från centrum och därmed frigöra ännu ett stort område vid hamnen för bostäder. Det vore genuin förtätning. Att driva den frågan och genomföra den skulle verkligen kunna bli ett avgörande bevis på att Göteborgspolitikerna inte är så djupt involverade med de stora bolagen - byggbolag och andra - som vi alla befarar!

För att inte fatta beslut om byggprojekt som i efterhand kommer att visa sig vara fatala misstag är det nödvändigt att ansvariga politiker och förvaltningar lyssnar till människor med erfarenheter, kunskaper, historiska, kulturella, naturvetenskapliga, medicinska mm perspektiv, inklusive de människor som redan bor i berörda områden. Det förefaller otänkbart att det inte skulle finnas intelligentare lösningar på bostadsbristen än att förstöra ett av Göteborgs mest lyckade historiska bostadsområden, Guldheden.

Guldheden är en helhet och det finns dessutom ett förslag om att göra Guldheden tillsammans med Änggårdsbergen, Botan och Slottskogen till en nationalstadspark!"

Några bilder från mötet: